ติดต่อ

ติดต่อเรา

ประเทศจีน

Fultech Technology (Suzhou) Co., Ltd.

นิคมอุตสาหกรรมจาหนาน ลิ่วเหอ ไถ่ชาง เจียงซู ประเทศจีน 215431

โทร: +86-512-53605941

แฟกซ์: +86-512-53605940

อีเมล์: fredni@sicworld.com

 

ประเทศไต้หวัน

Kovit Materials Co., Ltd.

นิคมอุตสาหกรรมจงหลี่ เถาหยวน ไต้หวัน
32060

โทร: +886-3-4519558

แฟกซ์: +886-3-4529238

อีเมล์: Jimmy@sicworld.com

ประเทศไทย

Fultech Technology (Thailand) Co., Ltd.

23/99 อาคารสรชัย สุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110

โทร: +66-2-1085511

แฟกซ์: +66-2-1085539

อีเมล์: mindy_k@sicworld.com

ประเทศญี่ปุ่น

Baikowski Japan Co., Ltd.​

6-17-13 นาราชิโนะตะวันออก เมืองนาราชิโนะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น 270-0001

โทร: +81-47-4738150

แฟกซ์: +81-47-4738153

อีเมล์: snobue@baikowski.co.jp 

ประเทศญี่ปุ่น

Ichijo Electronics Co., Ltd.

1-9-1 ชินจูกุ แขวง ชินจุกุ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 160-002

โทร: +81-3-53602481

แฟกซ์: +81-3-53692483

อีเมล์: takeuchi@ichijo-el.co.jp

ประเทศมาเลเซีย

Chematic Industrial Resources Sdn. Bhd.

เลขที่ 18 จาลัน เตกโนโลกี 3/1 Section 3 เมืองดามันซารา รัฐเซอลาโงร์ มาเลเซีย 47810

โทร: +60-3-61571536

แฟกซ์: +60-3-61577152

อีเมล์: Enquiry@chematicgroup.com