Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Grinding Tool

Grinding Tool

คุณสมบัติ

ฟูลเทคของเราผลิตวัสดุขัดถูแบบพิเศษมากมายและหลากหลายการใช้งานเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้า โดยล้อหินเจียรที่เราผลิตจะมีอยู่ 2 แบบ ด้วยกันคือ ล้อหินเจียรเพชร และ ล้อหินเจียร CBN ประเภทของล้อหินเจียรสามารถแบ่งโดยวัสดุที่ใช้เป็นตัวประสาน ซึ่งบริษัทเราสามารถผลิตได้ทั้ง ตัวประสานประเภทเรซิน และ อิเล็กโทรเพลท

ตัวประสานประเภทเรซิน

ตัวประสานประเภทเรซิน

ล้อหินเจียรตัวประสานประเภทเรซิน ผลิตโดยการใช้ เพชร หรือ ผงขัดCBN เคลือบกับ เรซินซึ่งเป็นตัวประสาน ล้อหินเจียรตัวประสานประเภทเรซินเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก จีงทำให้ใช้เวลาที่ใช้ในการทำงานน้อยลง ด้วยความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยมทำให้เหมาะอย่างยิ่งในการ ตัดเฉือนวัสดุที่แข็ง หรือ บิ่น เช่น ทังสเตนคาร์ไบด์ เซอร์เมท เซรามิค และ วัสดุกึ่งตัวนำไฟฟ้า

การชุบ

เพชร

มีอัตราการชะล้างสูงและลดรอบเวลาในการผลิต มีประสิทธิภาพในการเจียรและอายุขัยผลิตภัณฑ์ที่ยาวนาน

คิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN)

มีประสิทธิภาพในการตัดและการเจียรที่ดีเยี่ยมลดความเสียหายที่เกิดจากการขัด การเสียดสี และความเสียหายจากอุณหภูมิบนพื้นผิวที่ทำการเจียร

การชุบ

เพชร

มีอัตราการชะล้างสูงและลดรอบเวลาในการผลิต มีประสิทธิภาพในการเจียรและอายุขัยผลิตภัณฑ์ที่ยาวนาน

คิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN)

มีประสิทธิภาพในการตัดและการเจียรที่ดีเยี่ยมลดความเสียหายที่เกิดจากการขัด การเสียดสี และความเสียหายจากอุณหภูมิบนพื้นผิวที่ทำการเจียร

อิเล็กโทรเพลท

อิเล็กโทรเพลท

ล้อหินเจียรอิเล็กโทรเพลท เป็นการชุบหินเจียรที่เผยให้เห็นชั้นของพื้นผิวที่เป็นผงขัด แกนล้อของหินเจียรอิเล็กโทรเพลทสามารถคงรูปลักษณ์ได้ดีเป็นพิเศษ ดังนั้นล้อหินเจียรที่ถูกใช้แล้วสามารถนำไปชุบผงขัดใหม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผงขัดจำนวนมากที่ยื่นออกมา ทำให้การตัดวัตถุมีประสิทธิภาพและเร็วมากขึ้น 

การชุบ

เพชร

เผยให้ชั้นของพื้นผิวที่เป็นผงขัด
สามารถนำกลับมาใช้ไหม่และลดต้นทุนระยะยาวรวมถึงลดระยะเวลาในด้านการติดตั้ง การตัดแต่งชิ้นงาน และ การเปลี่ยนเครื่องมือ

คิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN)

ทนทานต่อการเสียดสี และ มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน
คงรูปร่างและเกรนของผงขัด
ได้อย่างดีเยี่ยม

การชุบ

เพชร

เผยให้ชั้นของพื้นผิวที่เป็นผงขัด
สามารถนำกลับมาใช้ไหม่และลดต้นทุนระยะยาวรวมถึงลดระยะเวลาในด้านการติดตั้ง การตัดแต่งชิ้นงาน และ การเปลี่ยนเครื่องมือ

คิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN)

ทนทานต่อการเสียดสี และ มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน
คงรูปร่างและเกรนของผงขัด
ได้อย่างดีเยี่ยม

รูปแบบการปรับตัวล้อหินเจียรอิเล็กโทรเพลท

NA-12V9 (2)

NA-12V9 (2)

14F1 (3)

14F1 (3)

14F1 (2)

11V5

11V5

14E1

14E1

NA-4V2 (2)

NA-4V2 (2)

14D1

14D1

4V2

4V2

4BT9

4A9

4A9

3V1

3V1

3L1

3L1

1F1

1F1

1D1

1D1

11A9

14V1

14V1

14L1

14L1

14F1

14F1

12V5

12V5

12V9

12V9

6AA2

1V1

1V1

3E1

3E1

3D1

3D1

3F1

3F1

1L1

1L1

1E1

1V1

1V1

ขนาดกริท

ล้อหินเจียรทั้ง 2 แบบ จะมีทั้งขนาดเมชและ ความหยาบที่กว้างขวาง เมชแต่ละขนาดจะเหมาะกับงานที่แตกต่างกัน เช่น งานเจียร หรือ งานพื้นผิวกึ่งสำเร็จ

ขนาด

ขนาดเป็นตัวแปรสำคัญในการผลิตล้อหินเจียร เนื่องจากจะต้องมีขนาดที่พอดีกับตัวเครื่องจักร คุณสามารถบอกเราได้ว่าขนาดล้อหินเจียรแบบไหนที่เหมาะกับคุณ